Onko sinusta

liittymään

joukkoomme?

Maailma tarvitsee

sinua taistelussa

bugista koodia

vastaan!

Oletko valmis

ottamaan

haasteen vastaan?

Hae koulutukseen

ennen kuin on

liian myöhäistä

Vain harvat

Ja valitut

mahtuvat mukaan!

Supernörtti-

akatemian

superyksilöt

parallax layer 1
parallax layer 2
parallax layer 3
parallax layer 4
parallax layer 5
parallax layer 6
Supernörtit Etusivu

Mitä tietotekniikka on?

Mitä tietotekniikka tarkoittaa

Tietotekniikkaa on kaikkialla; sitä löytyy taskusta, autoista, lentokoneista, leikkaussaleista, päiväkodeista, koulusta, kavereilta, observatoriosta, paperitehtaalta, vihreän energian tuotannonohjauksesta, sydämentahdistimesta jne. Ja löytyyhän sitä tietysti myös tietokoneista, matkapuhelimista, 3D-televisioista ja netistä.

Tietotekniikkaa tulee lisää kokoajan ja se löytää tiensä yhä uusiin paikkoihin. Kokonaisuudessaan tietotekninen elinympäristömme on monimutkainen, mutta myös rajattomia vaihtoehtoja tarjoava mahdollisuus.

Yliopiston oppiaineena tietotekniikassa pureudutaan siihen, miten eri systeemejä ja laitteita suunnitellaan ja toteutetaan erityisesti niissä asustavien tietokoneohjelmien osalta. Millaisten älyalustojen päällä ohjelmat oikein toimivat? Ääni ja kuva jo liikkuvat; miten haju, maku ja tunto saadaan myös langattoman laajakaistan piiriin? Mitä kaikkea informaatiota voidaan yleensä siirtää paikasta toiseen ja miten? Entä miten pelit tunnistavat olohuoneessa pomppimisen ja pisteiden metsästyksen pelikonsolissasi?

Oppiaineen profiili Jyväskylän yliopistossa poikkeaa ammattikorkeakoulujen ja teknillisten yliopistojen vastaavasta: meillä varsinaista tietotekniikan opiskelua on enemmän ja yleisopintoja vähemmän kuin monessa muussa oppilaitoksessa.

Tietotekniikassa voit pelinomaisuutta korostavien kandidaattiopintojen jälkeen erikoistua koulutusteknologiaan (aineenopettajat), laskennallisiin tieteisiin, ohjelmistotekniikkaan, ohjelmointikielten periaatteisiin, peleihin ja pelillisyyteen, sovellettuun matematiikkaan, tietoliikenteeseen tai sensoriverkkoihin. Töitä on tarjolla erittäin paljon ja lukemattomilla eri aloilla.

Kuka voi hakea

Kaikki ovat tervetulleita hakemaan! Kandidaatintutkintoa varten vaaditaan ylioppilastutkinto tai vähintään 3-vuotinen ammatillinen koulutus ja maisterintutkintoa varten tulee olla suoritettuna jokin alempi korkeakoulututkinto. Luonnollisesti sisäänpääsy pohjautuu sille, kuinka hyvin olet edeltävissä opinnoissasi pärjännyt, mutta voit lunastaa opiskelupaikan myös pääsykokeiden tai soveltuvuuskokeen kautta.

Arvostamme jo lukioaikana suoritettuja tietotekniikan opintoja. Tarjoammekin kurssejamme halukkaille lukioille ja niiden oppilaille. Arvostamme myös kaksoistutkinnon suorittaneita tietotekniikka ammatillisena aineena. Lisäksi meillä on oma valintareitti aikuisopiskelijoille, joilla on pitkän tietotekniikka-alan työelämäkokemus tietotekniikka-alalta

Olemme jo useita vuosia olleet Suomen ainoa yliopiston oppiaine, johon on jatkuva haku: voit hakea milloin vain ja aloittaa opiskelut jopa muutaman viikon sisällä. Lisäksi maisteritutkintoamme voi hakea opiskelemaan minkä tahansa alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet opiskelijat.

Työllistyminen

Tietotekniikan laitokselta valmistuneet ja sekä useat opintojensa loppuvaiheen opiskelijat työllistyvät erinomaisesti oman alan vaativiin asiantuntijatehtäviin. Työnkuvana voi olla esimerkiksi verkkoasiantuntija, ohjelmistoinsinööri, testausryhmän päällikkö, teknologiajohtaja, toimitusjohtaja, tietokantaguru, opettaja, oppimiskonsultti tai laskenta-asiantuntija. Jyvässeudun tietotekniikkaklusteriin kuuluu noin 4500 työntekijää ja alan opiskelijoita on eri oppilaitoksissa tuhansia.

Tietotekniikan työllisyydessä ja palkkauksessa pätee perinteinen totuus: mitä korkeampi koulutus, sen pienempi työttömyysprosentti ja parempi palkka. Tietotekniikan alalla työskentelevät toimivat muiden toimialojen työntekijöihin verrattuna useammin asiantuntija- ja erikoisasiantuntija- sekä johtotehtävissä.

Kenelle ala sopii

Alalle sopivat kaikenlaiset persoonat. Riittää, kun on kiinnostunut uuden teknologian tutkimisesta, kokeilemisesta, kehittämisestä (yksin ja yhdessä) ja hyödyntämisestä. Sinun ei tarvitse olla (mutta voit olla) nörtti, sinun ei tarvitse olla (mutta voit olla) teknis-matemaattisesti suuntautunut; kunhan uusien, toisinaan työläiden ja älynystyröitäsi haastavien asioiden oppiminen innostaa.

Lähde siis opiskelemaan tietoteknkiiikkaa, sillä osaamista voit soveltaa vaikkapa musiikin tekeminen, viestintään sosiaalisissa medioissa, nanotieteen mallinnukseen ja simulointiin, liikuntateknologiaan tai vaikkapa psykologiaan. Kaikenlaiset hienoudet ovat lopulta tietotekniikan käyttöä ja soveltamista.

Maisteriopintoihin hakeutuvilla, jo jonkin alemman korkeakoulututkinnon suorittaneilla, tietotekniikan kiinnostus kumpuaa usein jonkin muun alan koulutuksesta tai työkokemuksesta. Oletpa opiskellut tai työskennellyt millä alalla tahansa, et voi välttää tietotekniikkaan törmäämistä. Nykypäivänä juuri uuden teknologian käyttöönotto tai kehittäminen muuttaa ja kehittää kaikkien alojen työtehtäviä.

Yhdistämällä tietotekniikan erityisosaamisen jo hallitsemaasi toiseen alaan, teet itsestäsi raudanlujan asiantuntijan.

Miksi tietotekniikka

Katso ympärillesi – tietotekniikkaa et pääse pakoon. Kannattaakin ottaa hyöty irti ja käydä itse toimeen paremman tietoyhteiskunnan rakentamiseksi. Suuret, globaalit ja universaalit ongelmat ratkotaan aina joko tietotekniikalla itsellään tai muiden alojen innovaatioita tietotekniikan avulla toteuttamalla ja välittämällä.

Tätä kaikkea voi Jyväskylän yliopiston tietotekniikan laitoksella opiskella keskellä kaupunkia, järven rannalla, Agorassa monitieteisen ja -kulttuurisen torin vilinässä. Toivotamme Teidät tervetulleiksi Suomen parhaan opiskelukaupungin ytimeen.

Tietotekniikan laitos on Jyväskylän yliopiston innovatiivisin (kaksi innovaatiopalkintoa 2010!) ja eniten yritysyhteistyötä tekevä yksikkö. Tietotekniikan tutkimuksella on kansallisesti tunnustettu ja kansainvälisesti arvostettu asema kärkialueilla. Tietotekniikka on juuri sinulle paras vaihtoehto ja elämäsi tilaisuus! Toimi!

Opettajaksi

Koulutusteknologian suuntautumisvaihtoehdossa tietotekniikan aineenopettajankoulutuksen suoritettuaan opiskelija saa muodollisen kelpoisuuden toimia perusopetuksen, lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten tietotekniikan aineenopettajana. Työkokemuksen myötä aineenopettaja saa kelpoisuuden myös korkeakoulutasolle. Opettajan muodolliseen kelpoisuuteen (asetus N:o 865/2005 opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista) vaikuttavat pääaineen opintojen lisäksi myös suoritetut sivuaineopinnot. Lisäksi sivuaineopintojen myötä on mahdollista suuntautua kouluttajaksi yritysmaailmaan sekä julkiselle sektorille.

kaava

Tietotekniikan laitoksen profiili

Tietotekniikan laitoksella työskentelee useita vierailevia kansainvälisiä huippuprofessoreja, joiden toiminta liittyy kansallisen koulutus- ja kehittämisvastuun kärkialalle eli laskennallisiin tieteisiin.

Meiltä valmistuu yli puolet koko Suomen tietotekniikan aineenopettajista.

Ohjelmoinnin perusopetuksemme sekä opiskelijaprojektimme ovat kiitettyjä ja tunnustettuja osia tutkinnoistamme.

Tietotekniikassa suoritetaan huomattavan paljon jatko-opintoja kansainvälisissä ympäristöissä. Jyväskylän yliopistosta valmistuneista tohtoreistaä meiltä valmistuu eniten kansainvälisiä tohtoreita. Erilaisten yhteistyöhankkeiden kautta olemme Jyväskylän yliopiston ja Jyväskylän kaupungin inhimillisen teknologian priimusmoottori.

Kansainvälinen laitos

Laitoksellamme on useita kymmeniä vaihtokohteita lähellä ja kaukana. Suurimmat yhteistyökumppanimme ovat Venäjä, Japani ja USA (Pietari-Tokio-Houston). Meillä on myös suuri määrä kansainvälisiä jatko-opiskelijoita ja runsaasti englanninkielistä opetusta sekä kymmeniä kansainvälisiä vieraita ja luentosarjoja.

Tutkimushankkeet ovat niin ikään vahvasti kansainvälisiä ja laitoksella työskentelee runsaasti tutkijoita ja opettajia useista eri maista. Lisäksi olemme mukana vuosittain elokuussa järjestettävässä kansainvälisessä kesäkoulussa, johon tulee opiskelijoita kymmenistä eri maista.

Monipuolinen ja korkeatasoinen koulutus

Liity joukkoomme ja hae opiskelemaan tietotekniikkaa Jyväskylän yliopistoon

Kandidaattiopinnot

Tietotekniikan kandidaattiopintoja leimaavat pelinomaisuus ja tietotekniikan reaalitodellisuus. Näistä voit löytää vivahteita kaikessa tietotekniikan laitoksen pääaineopetuksessa.

Tutkinnon laajuus on 180 op eli noin 3 vuotta. Opinnot antavat vahvan ICT-alan perusosaamisen sekä rautaisen teknologisen ymmärryksen. Se mahdollistaa sijoittumisen monenlaisiin vaativiinkin asiantuntijatehtäviin. Oman mielenkiintosi mukaisilla suuntaavilla opinnoilla sekä sivuainevalinnoillasi määrität tulevaisuuden urakenttääsi itsesi näköiseksi. Opintoihin sisältyy projektiopintoja ja opinnot päättyvät kandidaatintutkielmaan.

Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto on alempi korkeakoulututkinto ja sen jälkeen voit jatkaa opintojasi maisterivaiheessa.

Maisteriopinnot

Tietotekniikan maisteriopinnoilla korotat minkä tahansa alemman korkeakoulututkinnon, esimerkiksi luonnontieteiden kandidaatin tai insinöörin (AMK) tutkinnon filosofian maisterin tutkinnoksi. FM-tutkinto on ylempi korkeakoulututkinto. Meiltä valmistuneet maisterit työllistyvät käytännössä aina, usein jo opintojen aikana.

Opintojen laajuus

Tutkinnon laajuus on 120 op eli noin 2 vuotta. Opinnot koostuvat yhteisistä, syventävistä sekä sivuaineiden opinnoista. Opintoihin sisältyy myös projektityötaitoja kehittävä sovellusprojekti. Opinnot päätetään pro gradu seminaariin ja -tutkielmaan.

Erikoistuminen

Maisteriopinnoissa on useita vaihtoehtoisia maisteriohjelmia. Koulutusteknologiaa lukuun ottamatta ne sisältävät myös runsaasti vaihtoehtoisia teemaopintoja, joilla voit profiloida ja terävöittää osaamistasi.

Laaja sivuainetarjonta

Tutkintoon voi myös sisällyttää monitieteellisyyttä ja poikkitieteellistä osaamista korostavan sivuaineen. Sivuaine voi olla mikä tahansa Jyväskylän yliopiston tarjoamista sivuainevaihtoehdoista, esimerkiksi taloustiedettä, matematiikkaa, kasvatustieteitä, tilastotiedettä, biologiaa, filosofiaa, elektroniikkaa, historiaa, jokin kieli jne. Sivuainevalinnan kautta voit viimeistellä itsellesi vahvan ja monipuolisen IT-alan osaamisen.

Tietotekniikka

+ MATEMATIIKKA = MALLINNUS, SIMULOINTI, OPTIMOINTI

+ LIIKUNTATIEDE = URHEILUTEKNOLOGIA, Sykemittariteknologiat

+ Elektroniikka = Mobiililaitteet, sulautetut järjestelmät

+ Biologia = Solujen mallintaminen, aivotutkimus, tekoäly

+ Psykologia = Käytettävyyden tutkimus, tekoäly

+ Taloustiede = Teknologialiiketoiminta, yrittäjä

+ Kielet = Kieliteknologia

+ Kasvatustiede = Opettaja, konsultti, kouluttaja

+ Fysiikka = Pelikehittäjä, mallinnus, simulointi

+ Kemia = nanoteknologia

+ Musiikki = Musiikkiteknologia

+ Sinun valintasi = Sinun urasi!

180op

Kandidaatin tutkinnon laajuus

120op

FM-tutkinnon laajuus


100%

vuonna 2011 valmistuneista on työllistynyt


Meiltä valmistuneita

Missä voit työskennellä, jos olet opiskellut tietotekniikkaa?

Minna

Minna

Työpaikka: Tieto Finland Oy

Toimenkuva: Projektipäällikö

Opintojen aloitusvuosi: 1998

Valmistumisvuosi: 2002

Toimin tällä hetkellä projektipäällikkönä erilaisissa IT-alan projekteissa. Projektit sisältävät niin ohjelmistokehitystä kuin esimerkiksi verkkotestausta ja laitetoimituksia ja koot vaihtelevat muutaman henkilön projekteista aina useiden kymmenien henkilöiden projekteihin. Vastuullani on projektin suunnittelu yhdessä asiantuntijoiden kanssa sekä projektin johtaminen suunnitelman mukaisesti. Työni on hyvin monipuolista ja monenlaista osaamista vaativaa. Opintoni ja aiempi työni ohjelmistosuunnittelijana luovat työlleni vankan, teknisen pohjan, jonka päälle olen työelämässä rakentanut johtamiseen ja projektinhallintaan vaadittavat taidot.

IT-ala on nykypäivänä hyvin monipuolinen. Tänne mahtuu kaikenlaisia henkilöitä aina nörttien nörtistä kaupparatsun kautta taiteilijaan. Heillä kaikille on oma osaamisalueensa ja kaikkia heitä tarvitaan. Ja projektipäällikkönä työskentelen heidän kaikkien kanssaan.

Neuvoisin kaikkia verkostoitumaan jo opiskelujen aikana ja ennen kaikkea nauttimaan opiskeluajasta!

Jaska

Jaska

Työpaikka: Protacon Solutions Oy

Toimenkuva: Projektipäällikkö

Opintojen aloitusvuosi: 2003

Valmistumisvuosi: 2011

Protacon Solutions on tarjonnut minulle puolen vuosikymmenen aikana kasvupolun ohjelmistokehittäjän tehtävien kautta ketterien menetelmien asiantuntijaksi ja projektipäälliköksi. Aloitin työskentelyn yrityksessä jo ennen valmistumistani ja viimeistelin opintoni työn ohessa.

Jyväskylän yliopistossa opiskelin pääaineenani tietotekniikkaa, sivuaineina teknologialiiketoimintaa sekä matematiikkaa.

Opiskeluajoista konkreetein todiste jäi elämään tulevien opiskelijasukupolvien iloksi kun perustamamme ainejärjestö Linkki Jyväskylä ry on vakiinnuttanut paikkansa perustamisestaan (2006) lähtien yliopiston ainejärjestökentässä. Ainejärjestötyöstä jäi muutenkin erittäin hyvät muistot ja suosittelen sitä kaikille erinomaisena tapana verkostoitua. Solmituista kontakteista on ehtinyt jo olla hyötyä myös työelämässä.

Kari

Kari

Työpaikka: Magister Solutions Oy

Toimenkuva: Project and Business Development Manager

Opintojen aloitusvuosi: 2003

Valmistumisvuosi: 2006 Maisteri | 2009 Lisensiaatti | 2012 Tohtori

Magister Solutions tuottaa langattomien järjestelmien tutkimus-, kehitys-, koulutus- ja konsultointipalveluita. Oma työnkuvani on uusien ja nykyisten liiketoiminta-aluiden suunnittelu ja kehitys, asiakassuhteet ja projektien hallinta.

Opiskelin tietoliikennettä, jossa fokus mobiilipuolella. Sivuaineina luin matematiikkaa ja taloustieteitä.

Neuvoisin kaikkia verkostoitumaan jo opiskelujen aikana ja ennen kaikkea nauttimaan opiskeluajasta!

Sarlotta

Sarlotta

Työpaikka: TeliaSonera

Toimenkuva: IT projektipäällikkö

Opintojen aloitusvuosi: 1999

Valmistumisvuosi: 2012

Kahden suht vauhdikkaan opiskelijaelämävuoden jälkeen aloitin kesätyöt Soneran kiinteän verkon valvonnassa teknisen asiantuntijan toimessa. Jatkoin töitä kesän jälkeen ja tein opintoja hissukseen rinnalla.

Nykyisin toimin projektipäällikkönä cross-border IT kehityshankkeissa ja päivittäin teen yhteistyötä mm. ohjelmistotalojen, verkkoasiantuntijoiden, johtajien ja järjestelmäpäälliköiden kanssa, joilla valtaosalla on tekninen koulutustausta. Opintoni painottuivat tietoliikenteeseen, mutta sivuaineina opiskelin mm. matikkaa ja digitaalista kulttuuria.

Tietotekniikan opinnoilla saa tekniselle alalle monipuolisen pohjan, jonka avulla voi valita itselle sopivan toimenkuvan lukuisista vaihtoehdoista.

Teija

Työpaikka: Tietojenkäsittelytieteiden laitos, JY

Toimenkuva: Tohtorikoulutettava, opintoneuvoja

Opintojen aloitusvuosi: 2000

Valmistumisvuosi: 2010

Valmistuin tietotekniikan aineenopettajalinjalta sivuaineinani matematiikka, tilastotiede ja kasvatustieteen pedagogiset opinnot. Työt veivät mukanaan jo opintojen aikana ja toimin tietotekniikan opettajana useissa eri paikoissa. Nykyisin työskentelen tietojenkäsittelytieteiden laitoksella tohtorikoulutettavana & opintoneuvojana ja vastaan mm. uusien opiskelijoiden perehdyttämisestä ja ohjauksesta. Tietotekniikan aineenopettajaopinnot ovatkin mahdollistaneet monia eri uravaihtoehtoja - niin teknisiä kuin pedagogisesti suuntautuneita. Tarkoituksena olisikin laajentaa aineenopettajan osaamista tulevaisuudessa myös opinto-ohjaajaksi.

Tervetuloa opiskelemaan IT-tiedekuntaan!

Niko

Niko

Työpaikka: Versine Oy

Toimenkuva: Teknologiajohtaja

Opintojen aloitusvuosi: 2006

Valmistumisvuosi: pian

Opiskelu Jyväskylän yliopistossa sekä aktiivinen ainejärjestötoiminta auttoi minua luomaan erinomaisen kattavan kontaktiverkoston alani osaajiin jotka ovat olleet avainasemassa lähes kaikissa yrityksissä ja projekteissani.

Muita tehtäviä

Atk-erikoissuunnittelija | Atk-järjestelmäpäällikkö | Atk-suunnittelija | Design engineer | Developer | Development manager | Erikoisupseeri | Interoperability leader | IT konsultti | Konsultti | Laboratorioinsinööri | Lehtori | Ohjelmistokehittäjä | Ohjelmistosuunnittelija | Projekti-insinööri | Projektipäällikkö | Projektisuunnittelija | R&D engineer | Senior developer | Senior software developer | Software designer | Software developer | Software engineer | Software specialist | Sovellusasiantuntija | Suunnittelija | Systeemisuunnittelija | System analysist | System designer | Team leader | Team manager | Technology manager | Tekninen johtaja | Test manager | Tietojenkäsittelyn tuntiopettaja | Tietojärjestelmäsuunnittelija | Tietotekniikan kouluttaja | Tietoturva-asiantuntija | Tuotepäällikkö | Tutkija | Unit Manager | Web Developer | Web Designer


Opiskelijaelämää

Vapaa-ajalla voi tehdä kaikkea hassua

Jyväskylä opiskelukaupunkina

Jyväskylä on nuorekas, kaunis ja sopivan kokoinen opiskelijakaupunki keskellä Suomea. Runsaslukuinen opiskelijamäärä takaa kaupungissa paljon toimintaa ja palveluita opiskelijoiden tarpeisiin.

Monipuoliset harrastusmahdollisuudet

Muiden opiskelijoiden kanssa voit harrastaa esimerkiksi musiikkia kuuntelemalla tai itse musisoiden, teatteria, eksoottisia urheilulajeja, politiikkaa, aatteellisia järjestöjä, taidetta yms. Jyväskylän yliopiston yli 15000 päinen opiskelijamäärä takaa aktiviteettia jokaiseen makuun.

Tutustu yliopiston vapaa-ajan tarjontaan enemmän yliopiston sivuilla.

Kuvagalleria

Ainejärjestötoiminta

Tietotekniikan opiskeljoiden ainejärjestö on Linkki. Linkki järjestää tietotekniikan opiskelijoille lukuisia opiskelu-, bile-, liikunta- ja muita vapaa-ajan tapahtumia. Tapahtumat sisältävät esimerkiksi varmasti jokaiselle opiskelijalle unohtumattomat fuksiaiset, excursiot, sitsit ja saunaillat. Liikunnalliselta puolelta taas löytyy mm. sählyvuoro, Linkin kesämestaruuskisa ja erilaiset puulaakit.

Kattilassa porisee

Tietotekniikan opiskelijoilla on käytössään myös opiskelijatila "Kattila", jonka viihtyvyydestä Linkki vastaa. Tilassa on mahdollista lukea päivän lehteä, pelata Xbox 360:lla, puuhailla Lego Mindstorm -robottien kanssa, juoda kahvia/teetä ja tietysti saada apua opintoihin. Opiskelijatilassa on myös luettavissa luentomonisteita, alaan liittyvää kirjallisuutta sekä tietysti vapaassa käytössä ovat uudet tietokoneet.

Linkkejä

Peli käynnistyy. Odota hetki. loading

PELAA SUPERNÖRTTI INVADERSIÄ!

(OHJAA ALUSTA A JA D -NÄPPÄIMILLÄ. AMMU SPACE-NÄPPÄIMELLÄ.)

Game Over

MAHTAVAA SAIT PISTETTÄ. OLET MELKOISEN TAITAVA JANNU MYLLYTTÄMÄÄN SUPERNÖRTTI INVADERSIÄ!!!

ANNA YHTEYSTIETOSI NIIN VOIT VOITTAA MAHTAVIA PALKINTOJA.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

GRAAFINEN SUUNNITTELU - TUOMONPAJA.COM

MUSIIKIT - KING THRILL

OHJELMOINTI - LUNTA.FI
PARHAAT PELAAJAT

KAUTTA AIKOJEN

TÄNÄÄN

Peliä pelataksesi täytyy näyttösi ja selaimesi leveys olla vähintään 800px

Selaimesi ei tue HTML5-canvas elementtiä. Päivitä selaimesi uusimpaan versioon.

Maailma tarvitsee sinua taistelussa
bugista koodia vastaan

Liity joukkoomme ja hae opiskelemaan tietotekniikkaa Jyväskylän Yliopistoon

Opiskelemaan kolmella eri tavalla

Todistuspisteillä

Pisteet lasketaan ylioppilastutkinnon matematiikan arvosanasta, äidinkielen tai vaihtoehtoisesti englannin arvonasta ja lisäksi huomioidaan reaalikoe (vanhanmuotoinen reaalikoe tai paras ainereaalikoe). Äidinkielen tilalla voi olla suomi toisena kielenä -koe. Näiden lisäksi huomioidaan paras niistä yo-kokeista, joita ei vielä ole käytetty taustapisteisiin. Ylioppilastutkintotodistuksesta saatavien todistuspisteiden maksimimäärä on 150 pistettä. Kaikki, jotka saavat 95 tai enemmän, tulevat valituksi opiskelijaksi suoraan ilman valintakoetta.

Todistuspisteillä voit siis hakea myös jatkuvassa haussa. Mikäli todistuspisteet eivät riitä suoraan valituksi tulemiseen, voit hakea opiskelemaan keväisin ja syksyisin valtakunnallisessa yliopistohaussa.

Valintakokeella

Tietotekniikalle voi hakea opiskelemaan yliopistohaussa sekä keväällä että syksyllä.

Keväisin olemme osa valtakunnallista tietojenkäsittelytieteiden yhteisvalintaa. Tietojenkäsittelytieteen yhteisvalinnassa voit hakea yhdellä hakumenettelyllä ja yhdellä valintakokeella IT-alan opiskelupaikkaa useasta yliopistosta. Yhteisvalinnassa ovat mukana Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto Joensuu ja Kuopio, Jyväskylän yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto sekä Turun yliopisto.

Syksyn valintakokeen järjestämme Jyväskylässä kampuksellamme Mattilanniemessä, Agora-rakennuksessa.

Valintakokeemme perustuu koetilanteessa jaettavaan aineistoon. Meille ei siis valmistauduta pänttäämällä pääsykoekirjoja. Valintakokeessa testataan loogista päättelykykyä, luetunymmärtämistä sekä paineensietokykyä. Tietoteknisestä harrastuneisuudesta voi olla apua valintakokeen suorittamisessa, mutta se ei ole välttämätöntä. Tärkeintä on avoin mieli ja terävä nuppi!

Todistus- ja valintakoepisteiden yhdistelmällä

Valitsemme edellisten lisäksi myös opiskelijoita todistuspisteiden sekä valintakoepisteiden yhteispisteillä. Tämä tarkoittaa sitä, että jos todistuspisteesi eivät aivan riittäneet tulla valituksi suoraan, hyvällä menestymisellä valintakokeessa voit korjata tilanteen. Valitsemme yhteispisteissä eniten saaneet.

Kevään 2012 statsit

404hakijoita
yhteensä
095 todistus-
pisteraja
044valinta-
kokeiden
pisteraja
120yhteis-
pisteidenraja
114opiskelijaa
tuli
valituksi

Oletko valmis

ottamaan

haasteen vastaan?

Yhteystiedot

Kiinnostuitko? Haluatko tietää lisää?

Kysy amanuenssilta

Amanuenssi Jaana Markkanen vastaa mielellään kaikenlaisiin kysymyksiin koskien opintoja ja opiskelijavalintaamme.

Jaana Markkanen jaana.a.markkanen@jyu.fi
p. 040 8053279

Amanuenssi Jaana Markkanen

Ota yhteyttä Jaanaan soittamalla, sähköpostilla tai alla olevalla lomakkeella

Löydät meidät myös Facebookista

facebook logo

Opiskelijamme tavoitat

Tietotekniikan opiskelijoiden ainejärjestö on Linkki. Tutustu Linkin toimintaan ja ota yhteyttä opiskelijoihin.

Linkin Jyväskylä ry logo facebook logo IRCnet
#linkki.jkl

Tutki lisää

Oletko opo tai opettaja?

Oletko opo tai matemaattisten aineiden opettaja toisen asteen koulutuksessa? Oletko kiinnostunut vierailemaan tietotekniikan laitoksen tiloissa ryhmäsi kanssa?

Jos kiinnostuit, ota yhteyttä:

Ilona Lapinkylä
ilona.lapinkyla@jyu.fi